AudioCodes

Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
310HD IP Phone
AudioCodes 310HD IP Phone offers a new dimension of voice call quality and clarity for the IP..

Phí đưa hàng: 0đ
Mediant 1000
VoIP Gateway là thiết bị trung gian cho phép kết nối giữa hai môi trường TDM và IP. Sản phẩm VoIP..

Phí đưa hàng: 0đ
Mediant 600
VoIP Gateway là thiết bị trung gian cho phép kết nối giữa hai môi trường TDM ..

Phí đưa hàng: 0đ
Mediant 800 MSBG
VoIP Gateway là thiết bị trung gian cho phép kết nối giữa hai môi trường TDM và IP. Sản phẩm VoIP..

Phí đưa hàng: 0đ
MediaPack 118
VoIP Gateway là thiết bị trung gian cho phép kết nối giữa hai môi trường TDM và IP. Sản phẩm VoIP..
17,935,000đ
Phí đưa hàng: 17,935,000đ
Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018