Voptech

Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
GSM gateway GOIP1
GOIP GOIP is a perfect Switch bettween the GSM network and the ..
2,000,000đ
Phí đưa hàng: 2,000,000đ
GSM gateway Goip4
GOIP4 GOIP4 is a 4 Channels VoIP-GSM Gateway. ..
6,800,000đ
Phí đưa hàng: 6,800,000đ
GSM gateway GOIP8
GOIP8 GOIP8 is a 8 Channels VoIP-GSM Gateway. ..
9,589,000đ
Phí đưa hàng: 9,589,000đ
V-1200PTM
●V-1200PTM is V-1200P upgrade board, it has a better voice than V-1200P quality, lower ..
13,587,000đ
Phí đưa hàng: 13,587,000đ
V-1600PTM
●V-1600PTM is V-1600P upgrade board, it has a better voice than V-1600P quality, lower ..
15,015,000đ
Phí đưa hàng: 15,015,000đ
V-800PTM
●V-800PTM is V-800P upgrade board, it has a better voice than V-800P quality, lower ..

Phí đưa hàng: 0đ
V400ETM
●  High security: It adopt tertiary thunder preventing technology, can prevent the ..

Phí đưa hàng: 0đ
V400P
●   High security: It adopt tertiary thunder preventing technology, can prevent th..
5,523,000đ
Phí đưa hàng: 5,523,000đ
V400P_S
●   High security: It adopt tertiary thunder preventing technology, can prevent th..
5,838,000đ
Phí đưa hàng: 5,838,000đ
VC420D - 1 PCI E1
VC420D -1 PCI E1 VERSION (no echo cancellatiion) ..
9,975,000đ
Phí đưa hàng: 9,975,000đ
VC420D - 2 PCI E1
VC420D -2 PCI E1 VERSION (no echo cancellatiion) VC420D is a 4 Ports Digi..
12,558,000đ
Phí đưa hàng: 12,558,000đ
VC420D - 2 PCI E1(With Echo)
VC420D VC420D is a 4 Ports Digital PCI analog card. 1-4 E1/..

Phí đưa hàng: 0đ
VC420D - 4 PCI E1
VC420D- 4PCI E1 VERSION (no echo cancellation) VC420D is a 4 Ports Digital PCI analog card. ..
18,312,000đ
Phí đưa hàng: 18,312,000đ
VC420D - 4 PCI E1(With Echo)
VC420D VC420D is a 4 Ports Digital PCI analog card. 1-4 E1/..
34,104,000đ
Phí đưa hàng: 34,104,000đ
VGSM400P
●  Support the access of wireless(GSM and CDMA), PSTN, Phone. ●  Supports GSM..

Phí đưa hàng: 0đ
Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018