Atcom

Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
 AT530 IP PHONE
AT530 VoIP phone is a business IP phone terminal with high performance Infineon solution which ad..

Phí đưa hàng: 0đ
Asterisk AX1E
Một cổng ISDN PRI E1 thẻ cho Asterisk PBX   AX1E Asterisk card là PCI card điện thoại..
9,450,000đ
Phí đưa hàng: 9,450,000đ
Asterisk AX4E
Một cổng ISDN PRI E1 thẻ cho Asterisk PBX AX4E Asterisk card là PCI card điện thoại có hỗ tr..

Phí đưa hàng: 0đ
Asterisk AXE1600P
16 cổng FXO thẻ cho Asterisk PBX AXE1600P Asterisk card là PCI card điện thoại có hỗ t..

Phí đưa hàng: 0đ
Asterisk cards AX1600P
16 cổng FXO / FXS thẻ cho Asterisk PBX AX1600P Asterisk card là PCI card điện thoại có hỗ tr..

Phí đưa hàng: 0đ
Asterisk cards AX400P
4 cổng FXO / FXS thẻ cho Asterisk PBX Asterisk AX400P thẻ là TDM400P card PCI tương thích có..

Phí đưa hàng: 0đ
Asterisk PCI-E cards AXE400P
Asterisk AXE400P thẻ là TDM400P card PCI-E tương thích có hỗ trợ lên đến bốn cổng FXO và FXS. S..

Phí đưa hàng: 0đ
AT530P IP PHONE
AT530P điện thoại VoIP là một kinh doanh điện thoại IP đầu cuối với các giải pháp hiệu suất cao I..

Phí đưa hàng: 0đ
AT610P IP PHONE
..

Phí đưa hàng: 0đ
AT620 IP PHONE
Tiêu chuẩn kinh doanh điện thoại IP với Broadcom giải pháp AT620 điện thoại VoIP là ATCOM k..

Phí đưa hàng: 0đ
AT620P IP PHONE
http://www.atcom.cn/AT620P.html Tiêu chuẩn kinh doanh điện thoại IP với Broadcom giải pháp và P..

Phí đưa hàng: 0đ
Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018