Digium

Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Card Digium TE121B
One (1) span digital T1/E1/J1/PRI PCI-Express x1 card and hardware echo cancellation Th..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium AEX2400
Lên đến 24 FXO / FXS cổng PCI Express chiều dài toàn Các Digium ® AEX2400 là một chiều dài t..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium TE122Digium TE122
Sử dụng kết hợp với Asterisk ®, TE122 có thể được sử dụng để cung cấp một loạt các tổng đài và IV..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium TE220
TE220 của Digium card PCI Express cung cấp chấm dứt lên đến 60 kênh thoại hoặc dữ liệu qua giao d..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium TE220B
..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium TE420
TE420 của Digium card PCI Express cung cấp chấm dứt lên đến 120 kênh thoại hoặc dữ liệu qua giao ..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium TE420B
Bốn (4) span kỹ thuật số T1/E1/J1/PRI PCI-Express x1 thẻ và phần cứng echo hủy bỏ TE420 c..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium Wildcard TDM2400P
Digium Wildcard TDM2400P (không echo) Các ký tự đại diện TDM2400P là một chiều dài toàn PCI..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium Wildcard TE210P
The TE210P supports E1, T1, and J1 environments and is selectable on a per-card or per-port basis..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium Wildcard TE405P
TE405P hỗ trợ cả E1, T1, J1 môi trường và được lựa chọn trên một thẻ cho mỗi người hoặc từng cổng..

Phí đưa hàng: 0đ
Digium Wildcard TE410P
TE410P hỗ trợ E1, T1, và J1 môi trường và được lựa chọn trên một thẻ cho mỗi người hoặc từng cổng..

Phí đưa hàng: 0đ
Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018