Tổng Đài Yeasta

Tổng Đài Yeasta
Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Tổng đài Yeastar
TV-IPPBX là thiết bị tổng đài IP dành cho doanh nghiệp, được thiết kế với tối đa 08 lin..

Phí đưa hàng: 0đ
Tổng đài Yeastar GSM
  Thông số tổng đài IP Mypbx Trung kế analog: 16 đường vào Trung kế GSM: 4..

Phí đưa hàng: 0đ
Tổng đài Yeastar MyPBX
  Thông số tổng đài IP Mypbx Trung kế analog: 4 đường vào Máy lẻ IP SI..

Phí đưa hàng: 0đ
Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018