PORTech

PORTech
Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Sim server (16 sims)
  SIM Server : A non blocking switching system between 2* MV-378 and SBK-32 and SS-128 ..

Phí đưa hàng: 0đ
VoIP GSM Gateway MV-374
Specifications PORTech MV-374 4 ports VOIP GSM Gateway for call termination (VOIP to GSM) and..

Phí đưa hàng: 0đ
VoIP GSM Gateway MV-378
Specification   ..

Phí đưa hàng: 0đ
Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018