VoIP Cards

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
VC420D - 2 PCI E1(With Echo)
VC420D VC420D is a 4 Ports Digital PCI analog card. 1-4 E1/..

Phí đưa hàng: 0đ
VC420D - 4 PCI E1
VC420D- 4PCI E1 VERSION (no echo cancellation) VC420D is a 4 Ports Digital PCI analog card. ..
18,312,000đ
Phí đưa hàng: 18,312,000đ
VC420D - 4 PCI E1(With Echo)
VC420D VC420D is a 4 Ports Digital PCI analog card. 1-4 E1/..
34,104,000đ
Phí đưa hàng: 34,104,000đ
VG1X 4FXO Ports Gateway
VG1X 4 Ports Gateway VG1X 4 Ports Gateway with 4FXO builit-in d..

Phí đưa hàng: 0đ
YE110 Digital Interface Card
1 Port T1/E1 PRI, No additional driver required. ..
450đ 380đ
Phí đưa hàng: 380đ
Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018