Terms & Conditions

 

Ghi chú:

-      Tham khảo tài liệu đặc tả kỹ thuật của sản phẩm trước khi đặt hàng

Điều kiện cụ thể:

-      Thời gian giao hàng: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận đặt hàng và nhận đủ thanh tóan trước.

-      Địa điểm giao hàng: Tp. Hồ Chí Minh (Hoặc chuyển hàng qua đường bưu điện đến các thành phố khác)

-       Hình thức thanh tóan:  Tiền mặt/Chuyển khỏan theo thông tin sau:

        Chủ tài khỏan:    Công ty TNHH Tin học Viễn Thông Liên Hoa

        Số tài khỏan:       VND 050100 0075686       USD: 0500370002232

        Tại Ngân hàng:   Ngọai Thương Việt Nam Chi Nhánh Vĩnh Lộc.

        Địa chỉ:                 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân, Tp. HCM.

   - Điều khỏan thanh tóan:

Thanh tóan 30% khi đặt hàng, 70% tổng giá trị đơn hàng ngay khi giao hàng và lắp đặt xong.

- Bảo hành: Tại điểm bảo hành của công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Liên Hoa

Địa chỉ: Lotus Co., Ltd 16, TK7, Tien Lan, Ba Diem, Hoc Mon, Ho Chi Minh City, Vietnam

               Lotus Co., Ltd 475/5 CMT 8 Street, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Liên hệ: + (84-8) 3712 8651- 7308 6688, Fax (84-8) 37128651

Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018