Chương trình liên kết

Lotus Co., Ltd chương trình liên kết là miễn phí và cho phép các thành viên để kiếm thu nhập bằng cách đặt một liên kết hoặc liên kết trên trang web của họ mà quảng cáo Lotus Co., Ltd hoặc sản phẩm cụ thể trên đó. Bất kỳ bán hàng được thực hiện cho những khách hàng đã nhấp vào các liên kết này sẽ kiếm được hoa hồng liên kết. Tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn hiện nay 5%.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang FAQ của chúng tôi hoặc xem các điều khoản liên kết của chúng tôi & conditions.

Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018