Quay lại sản phẩm

Vui lòng hoàn thành mẫu dưới đây để yêu cầu một số RMA.

Thông tin đặt hàng

* Họ:


* Tên:


* Địa chỉ mail:


* Số điện thoại:


* ID đặt hàng:


Ngày đặt hàng:

Thông tin sản phẩm và Lý do Quay lại

* Tên sản phẩm:

* Product Code:

Số lượng:
* Lý do quay lại:
Mở sản phẩm:


Bị lỗi hoặc các chi tiết khác:
Nhập mã vào hộp dưới đây:

Quản lý bởi Lotus Asia
Lotus Co., Ltd © 2018